• PEYGAMBERLERİN “ALEYHİSSELÂM” İSİMLERİ
 • Peygamberlerin evveli Âdem “aleyhisselâm” ve âhırı, bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”dir. Bu ikisinin arasında, çok Peygamber “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gelmiş ve geçmiştir. Onların sayısını Allahü azîmüş-şân bilir. Üç yüz on üç veyâ üç yüz on beş adedi Resûldür. (Ülül’azm) olan Peygamberler: Adem “aleyhisselâm”, Nuh “aleyhisselâm” , İbrahim “aleyhisselâm” ,Musa “aleyhisselâm”, İsa “aleyhisselâm” ve Peygamber efendimiz Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”dir. Peygamberlerin içinde otuz üç adedi meşhûrdur. Kur’ân-ı azîm-üş-şânda, ism-i şerîfleri bildirilen yirmi sekiz peygamberdir. Bunları bilmek, herkese vâcibtir.

   

   
  1. Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”  

  2. Adem “aleyhisselâm”

  3. Nuh “aleyhisselâm”

  4. Musa “aleyhisselâm”

  5. Şu’ayb “aleyhisselâm”

  6. Uzeyr “aleyhisselâm”

  7. Dâvüd “aleyhisselâm”

  19.Ya’kûb “aleyhisselâm”

  20.Yûsüf “aleyhisselâm”

  21.Yûnüs “aleyhisselâm”

  22.Yahyâ “aleyhisselâm”

  8. Sâlih “aleyhisselâm”

  9. Süleymân “aleyhisselâm”

  10.Eyyûb “aleyhisselâm”

  11.Elyesa’ “aleyhisselâm”

  12.Hûd “aleyhisselâm”

  13.Hârûn “aleyhisselâm”

  14.Lokman “aleyhisselâm”

  15.Lût “aleyhisselâm”

  23.İbrahim “aleyhisselâm”

  24.İsa “aleyhisselâm”

  25.İdrîs “aleyhisselâm”

  26.İsmâ’îl “aleyhisselâm”

  27.İshak “aleyhisselâm”

  28.İlyâs “aleyhisselâm”

  16.Zekeriyyâ “aleyhisselâm”

  17.Zülkarneyn “aleyhisselâm”

  18.Zülkifl “aleyhisselâm”

   
  Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilmeyenler  

   

  29.Şît “aleyhisselâm”

  30.Hıdır “aleyhisselâm”

  31.Yûşa’ “aleyhisselâm”

  32.Şem’un “aleyhisselâm”

  33.İşmoil “aleyhisselâm”

   

   

  28 Peygamberin “aleyhisselâm” isimlerini ezberleme formülü Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”

  1-ANMŞUD (her harften bir Peygamber “aleyhisselâm” ismi)

  2-SEHL (her harften iki Peygamber “aleyhisselâm” ismi)

  3-Z (üç Peygamber “aleyhisselâm” ismi)

  4-Y (dört Peygamber “aleyhisselâm” ismi) 6-İ (altı Peygamber “aleyhisselâm” ismi)