• GÜNÂH-I KEBÂİR (BÜYÜK GÜNÂHLAR)
 • GÜNÂH-I KEBÂİR (BÜYÜK GÜNÂHLAR) HAKKINDA

   

  Günâh-ı kebâirin, ya’nî büyük günâhların nev’i pek çokdur. Yetmişikisi beyân olunmuşdur:

   

  • Allahü azîm-üş-şâna şirk koşmak.
  • Allahü teâlânın azâbından korkmamak.
  • Allahü teâlânın rahmetinden ümmîdini kesmek.
  • Allahü teâlâdan ve şerî’atın bildirdiğinden başka şey söyliyerek yemîn etmek.
  • Avret mahallini başkasına göstermek. Başkasının avret yerine bakmak.
  • Avretler, er libâsı giymek.
  • Avretler, erinden iznsiz ziyârete gitmek.
  • Avretler, erinin döşeğinden kaçmak.
  • Âdetli ve lohusa hâlinde, avretine yakın olmak.

   

  • Haksız yere yetîmin malını yimek.
  • Hırsızlık etmek.
  • Hased etmek.
  • Harâm olanı, harâm i’tikâd etmemek.
  • Halâl olanı, halâl i’tikâd etmemek.
  • Hak şehâdetden kaçınmak.
  • Harem-i Kâ’bede günâh işlemek.
  • Hınzır (domuz) eti yimek harâmdır.

   

  • Malının zekâtını ve uşrunu vermemek.
  • Mü’min kardeşinin gönlünü kırmak.
  • Müslimânı gîbet etmek.
  • Müslüman olan devlet adamının günah olmayan emrine âsî olmak.
  • Müslimân olsun, kâfir olsun, insanlara hıyânet etmek.
  • Muhârebede, harbi terk edip düşmandan kaçmak.
  • Mahrem ve sâlih akrabâya sıla-i rahmi terk etmek.

   

  • Emânete hiyânet etmek.
  • Etdiği iyiliği başa kakmak.
  • Erkekler, avret libâsı giymek.
  • Erkeklerin harîr [ipek] giymesi.
  • Ehlinin anasına sövmek.
  • Ehlinin mahrem yerlerini, anasının mahrem yerine benzetmek.

   

  • Kibrlilik, kendini üstün görmek.
  • Kur’ân-ı azîm-üş-şânı öğrendikden sonra, okumasını unutmak.
  • Küçük günâhı, tekrâr işlemekde ısrâr etmek.
  • Keyf için, uyuşturucu madde yimek, içmek.
  • Köpeğin artığını yimek, içmek.
  • Karnı doydukdan sonra yimeğe devâm etmek harâmdır.

   

  • Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” söylemediği sözü söylemek ve ona isnâd eylemek.
  • Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâbını sevmemek ve kötü söz söylemek.
  • Rüşvet almak.
  • Ramezân orucunu, özrsüz yimek.
  • Rızâsı olmadan yetîmin malını yimek.
  • Ribâ, ya’nî fâiz ile mal, para almak, vermek.

   

   

  • Birbirine silâh ile nişan almak.
  • Bahîl, çok hasîs olmak.
  • Başkasının malını cebren almak.
  • Bir nemâz vaktini kaçıracak zemân kadar cünüb gezmek.

   

  • Nemâzı vaktinden önce ve sonra kılmak.
  • Nemîme, ya’nî müslimânlar arasında söz taşımak.
  • Nâmûslu kadına, fâhişe demek.
  • Ölüm hastasının vârisden mal kaçırması.
  • Ölmüş hayvân eti (leş) yimek.
  • Özrsüz, başkasının kadınına, kızına bakmak.
  • Câhillik üzerinde ısrâr etmek.
  • Câhilliğin musîbet olduğunu anlamamak.
  • Canlı hayvânı ateşde yakmak.

   

  • Dünyâya muhabbet etmek.
  • Dîninden dönmek, mürted olmak.
  • Terâzîsini ve ölçeğini, hak üzere kullanmamak.
  • Tegannî eylemek. Ahlâksız şarkıları söylemek.
  • Yalan söylemek.
  • Yalan yere şehâdet etmek.
  • İlmden kaçınmak.
  • İntihâr etmek.
  • Zinâ etmek.
  • Zarûrî olmayarak, kahkaha ile çok gülmek.
  • Vakti gelmeden ezân okumak ve nemâz kılmak.
  • Vâlideynine âsî olmak, karşı gelmek.

   

  • Gücü yeten kimse, münkeri, günâh işliyeni görünce, men’etmemek.
  • Şerâb ve her dürlü alkollü içkileri içmek.
  • Falcıların falına, gaybdan haber vermesine inanmak.
  • Livâta etmek.
  • Çok yemîn etmek.

   

  Ezberleme Formülü
  A 9 ADET (Her harften )
  H 8 ADET (Her harften )
  M 7 ADET (Her harften )
  R-E-K 6 ADET (Her harften )
  B 4 ADET (Her harften )
  N-Ö-C 3 ADET (Her harften )
  D-T-V-Y-İ-Z 2 ADET (Her harften )
  G-Ş-F-L-Ç 1 ADET (Her harften )