Peygamber efendimiz Muhammed "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki;

Şirkden sakınınız. şirk, karıncanın ayak sesinden dahâ gizlidir. Bu hadîs-i şerîfdeki şirk, küfr demekdir. Bu kadar gizli olan şeyden korunmak nasıl olur denildikde, (Allahümme innâ ne’ûzü bike en-nüşrike-bike şey’en na’lemühu ve nes-tagfirüke limâ lâ-na’lemühu) düâsını okuyunuz! buyuruldu.

HADİS-İ ŞERİFLER

HADİS-İ ŞERİF KAYNAK